سعادت و خوشبختی گمشدۀ انسان | عوامل سعادت | راه رسیدن به خوشبختی – ۱

بسم لله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

سعادت و خوشبختی گمشدۀ انسان

 

هدف از زندگی چیست ؟

 

در این دنیا همّ و غمّ همه انسانها با هر فرهنگ و دین و مذهبی ، رسیدن به خوشبختی و سعادت بوده و نا خود آگاه به دنبال آن هستند .

و خوشبختی ، بزرگترین و تنها هدف تمامی انسان ها در زندگی بوده  و هر کاری که انجام میدهند در راستای رسیدن به آن است .

خوردن  غذاهای لذیذ ، ارضاء غرائز جنسی ، کسب مال و ثروت ، ماشین و خانه خوب ، تفریح و… تمام اینها برای رسیدن به خوشبختی میباشد.

تمامی انسان ها فطرتا به دنبال خوشبختی و سعادت هستند

 

معنای خوشبختی چیست؟

 

 شاید بتوان گفت بهترین معنا  برای خوشبختی ، «آرامش نفسانی و بر وفق مراد بودن شرائط موجود » میباشد .

اکثر  مردم خوشبختی خود را در تحصیل مال و ثروت میدانند چرا که با آن میتوانند به بیشتر آرزوها و خواسته های خود برسند از لذیذ ترین غذا ها و میوه جات و خوراکیها استفاده کنند ، با زیبا ترینها ازدواج کنند ، بهترین  اتومبیلها را داشته باشند و…

 انسان حتی اگر ثروت فراوان به دست آورده و به تمام آرزوهای دنیوی خود برسد باز هم احساس خوشبختی و آرامش نمی کند .

اگر لذیذ ترین غذاها و خوراکیها را به مدت چند روز مداوم استفاده کند متوجه میشود این چیزی نیست که به دنبال آن بوده  و حتی از خوردن آنها کراهت پیدا میکند و یا اگر با زیبا ترینها ازدواج کند ، بهترین اتومبیل را  خریداری  کند ، با بهترین هواپیماها پرواز کند ، در بهترین ویلاها و قصر ها زندگی کند ،ساعات زیادی از عمر خود را به تفریح  بگذراند ، هر چند شرائط بر وفق مراد او است اما باز هم به آرامش  نفسانی نمیرسد .

انسان تا زمانی که به آرزوهای ادامه مطلب …